เลือกภาษา

เครื่องพิมพ์ระบบธรรมดา

ลูกกาวและลูกน้ำสำหรับระบบธรรมดาที่ใช้กับหมึกพิมพ์ธรรมดา มีให้เลือกหลายหลายรุ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ติดตั้งและให้คำปรึกษาด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องพิมพ์ระบบธรรมดา
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. ลูกจ่ายหมึก 102B น้ำตาล 59.0 INKDUCT Pre

  ลูกจ่ายหมึก 102B น้ำตาล 59.0 INKDUCT Pre รหัส SUT1.R102BPA5D

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึก สีน้ำตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 59.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. ลูกจ่ายหมึก 105A ขาว 72.0 INK DUCTOR Premier

  ลูกจ่ายหมึก 105A ขาว 72.0 INK DUCTOR Premier รหัส SUT1.R105APA7

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึก สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 72.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2พิเศษ (105A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. ลูกจ่ายหมึก 52A ม่วง 48.0 INK DUCT. Prem

  ลูกจ่ายหมึก 52A ม่วง 48.0 INK DUCT. Prem รหัส SUT1.R52APA5

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึก สีม่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง 48.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด5 (52A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. ลูกจ่ายหมึก 74 ดำ 52.0 INK DUCTOR PREM

  ลูกจ่ายหมึก 74 ดำ 52.0 INK DUCTOR PREM รหัส SUT1.R74PA5

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึก สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 52.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. ลูกจ่ายหมึก CD74A ม่วง 60.0 INK DUCT.PRE

  ลูกจ่ายหมึก CD74A ม่วง 60.0 INK DUCT.PRE รหัส SUT1.RCD74APA8

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึก สีม่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง 60.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. ลูกจ่ายหมึกSpindle 102B น้ำตาล 60.0 INK DUCTOR

  ลูกจ่ายหมึกSpindle 102B น้ำตาล 60.0 INK DUCTOR รหัส SUT1.R102BPA5

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึกแบบ Spindle สีน้ำตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 59.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. ลูกน้ำแตะเพลท 102A 78.0 WATER FORM COMPLETE Premie

  ลูกน้ำแตะเพลท 102A 78.0 WATER FORM COMPLETE Premie รหัส SUT1.R102APA6

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 78.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. ลูกน้ำแตะเพลท 102B 78.0 W/FORM C/W Prem

  ลูกน้ำแตะเพลท 102B 78.0 W/FORM C/W Prem รหัส SUT1.R102BPA6

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 78.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. ลูกน้ำแตะเพลท 105A ALC 92.0 W/FORM COMPLETE Premie

  ลูกน้ำแตะเพลท 105A ALC 92.0 W/FORM COMPLETE Premie รหัส SUT1.R105APV8

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 92.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2พิเศษ (105A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. ลูกน้ำแตะเพลท 52A 68.0 W/FORM C/W Premie

  ลูกน้ำแตะเพลท 52A 68.0 W/FORM C/W Premie รหัส SUT1.R52APA8

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 68.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด5 (52A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. ลูกน้ำแตะเพลท 74 75.0 W/FORM COMPL.Pre

  ลูกน้ำแตะเพลท 74 75.0 W/FORM COMPL.Pre รหัส SUT1.R74PA8

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 75.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. ลูกน้ำแตะเพลท 74C 48.0 W/FORM C/W PREM

  ลูกน้ำแตะเพลท 74C 48.0 W/FORM C/W PREM รหัส SUT1.R74PA8C

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 48.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74C)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. ลูกน้ำแตะเพลท MO 68.0 WATER FORM COMPLELTE Premier

  ลูกน้ำแตะเพลท MO 68.0 WATER FORM COMPLELTE Premier รหัส SUT1.RMOPA7

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 68.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg MO
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. ลูกน้ำแตะเพลทCD74B W/FORM HEAVY CORE PRE

  ลูกน้ำแตะเพลทCD74B W/FORM HEAVY CORE PRE รหัส SUT1.RCD74BPA9

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท Heavy Core สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. ลูกส่งหมึก 105A ขาว 82.0 INK DISTRIBUTOR Premier

  ลูกส่งหมึก 105A ขาว 82.0 INK DISTRIBUTOR Premier รหัส SUT1.R105APA6

  1 LE

  ลูกส่งหมึก สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 82.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2พิเศษ (105A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. ลูกส่งหมึก 105A เขียว 79.0 INK DISTRIBUTOE Premier

  ลูกส่งหมึก 105A เขียว 79.0 INK DISTRIBUTOE Premier รหัส SUT1.R105APA10

  1 LE

  ลูกส่งหมึก สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 79.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2พิเศษ (105A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. ลูกส่งหมึก 105A แดง 73.0 INK DISTRIBUTOR Premier

  ลูกส่งหมึก 105A แดง 73.0 INK DISTRIBUTOR Premier รหัส SUT1.R105APA5

  1 LE

  ลูกส่งหมึก สีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 73.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2พิเศษ (105A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. ลูกหมึก 102A ขาว 62.5 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102A ขาว 62.5 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102APA3

  1 LE

  ลูกหมึก สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 62.5 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. ลูกหมึก 102A ฟ้า 57.0 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102A ฟ้า 57.0 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102APA1

  1 LE

  ลูกหมึก สีฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 57.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. ลูกหมึก 102A เหลือง 65.0 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102A เหลือง 65.0 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102APA4

  1 LE

  ลูกหมึก สีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 65.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4