เลือกภาษา

ชุดลูกกลิ้งยาง SM/CD102 ยางผสม  ID: SUT1.RS102MIX

1 SET

TH Roller Thumbnail_189x177px.png

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

ชุดลูกกลิ้งยางคอมบิหรือยางผสม สำหรับเครืองพิมพ์ Heidelberg SM 102 / CD 102

ชุดลูกกลิ้งยาง SM/CD102 ยางผสม สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1