เลือกภาษา

ลูกกาว

ลูกกาวและลูกน้ำคุณภาพสูงสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต

Saphira Roller ลูกกาวและลูกน้ำมาตรฐาน Heidelberg เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ดี ตอบสนองต่อการใช้งานบนเครื่องพิมพ์Heidelberg สามารถถ่ายทอดหมึกและน้ำได้ดี ช่วยให้เกิดสมดุลของหมึกและน้ำ

ลูกกาว