เลือกภาษา

รุ่น Saphira 80C

ผ้ายางสำหรับหมึกธรรมดา รุ่น Saphira 80C

เป็นผ้ายางคุณภาพสูง สามารถเก็บรายละเอียดได้ดี รับและถ่ายถอดหมึกพิมพ์ได้ดี เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไป

รุ่น Saphira 80C
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. ผ้ายาง 80C 1040x920x1.95 ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง 80C 1040x920x1.95 ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.D7197TC

  1 LE

  ผ้ายาง 80C 1040x920x1.95 ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. ผ้ายาง 80C 1052x840 มม. (2 pc)-บาร์

  ผ้ายาง 80C 1052x840 มม. (2 pc)-บาร์ รหัส SUT1.D1052840TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C 1052x840 มม. (2 pc)-บาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์

  ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์ รหัส SUT1.D772700TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. ผ้ายาง 80C ขนาด 1035 x 925 mm SF05-2 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1035 x 925 mm SF05-2 มีบาร์ รหัส SUT1.D7093TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1035 x 925 มม. หนา1.95 มม. SF05-2 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. ผ้ายาง 80C ขนาด 1040 x 920 mm WF24-1 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1040 x 920 mm WF24-1 มีบาร์ รหัส SUT1.D7025TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1040 x 920 มม. หนา1.95 มม. WF24-1 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. ผ้ายาง 80C ขนาด 1040x927MM มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1040x927MM มีบาร์ รหัส SUT1.D7192TC

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1040x927MM มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. ผ้ายาง 80C ขนาด 1052 x 840 mm SPE15 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1052 x 840 mm SPE15 มีบาร์ รหัส SUT1.D7063TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1052 x 840 มม. หนา1.95 มม. SPE15 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์ รหัส SUT1.D7139TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. ผ้ายาง 80C ขนาด 1100 x 943 mm มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1100 x 943 mm มีบาร์ รหัส SUT1.D7167

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1100 x 943 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. ผ้ายาง 80C ขนาด 520 x 445 mm GTO 52

  ผ้ายาง 80C ขนาด 520 x 445 mm GTO 52 รหัส SUT1.D7002

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 520 x 445 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. ผ้ายาง 80C ขนาด 536x460MM SM52 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 536x460MM SM52 มีบาร์ รหัส SUT1.D7004

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 536 x 460 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. ผ้ายาง 80C ขนาด 676x630x1.95 MM ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 676x630x1.95 MM ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.D7195TC

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 676x630x1.95 MM ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. ผ้ายาง 80C ขนาด 682 x 585 mm

  ผ้ายาง 80C ขนาด 682 x 585 mm รหัส SUT1.D7007TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 682 x 585 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. ผ้ายาง 80C ขนาด 690 x 594 มม. มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 690 x 594 มม. มีบาร์ รหัส SUT1.D7078TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดารุ่น80C ขนาด 690 x 594มม.มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. ผ้ายาง 80C ขนาด 730x630x1.95 MMไม่มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 730x630x1.95 MMไม่มีบาร์ รหัส SUT1.D7196TC

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 730x630x1.95 MMไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. ผ้ายาง 80C ขนาด 772 x 616 mm TC

  ผ้ายาง 80C ขนาด 772 x 616 mm TC รหัส SUT1.D7013TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 772 x 616 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. ผ้ายาง 80C ขนาด 772 x 627 mm SPE12มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 772 x 627 mm SPE12มีบาร์ รหัส SUT1.D7122TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 772 x 627 มม. หนา1.95 มม. SPE12 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. ผ้ายาง 80C ขนาด 772 x 700 mm SPE12 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 772 x 700 mm SPE12 มีบาร์ รหัส SUT1.D7121TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 772 x 700 มม. หนา1.95 มม. SPE12 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. ผ้ายาง 80C ขนาด 772x627x1.95MM ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 772x627x1.95MM ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.D7179TC

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 772x627x1.95MM ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. ผ้ายาง 80C ขนาด1660x1355x1.95MM มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด1660x1355x1.95MM มีบาร์ รหัส SUT1.D7194TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด1660x1355x1.95MM มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1