เลือกภาษา

รุ่น Saphira 80C

ผ้ายางสำหรับหมึกธรรมดา รุ่น Saphira 80C

เป็นผ้ายางคุณภาพสูง สามารถเก็บรายละเอียดได้ดี รับและถ่ายถอดหมึกพิมพ์ได้ดี เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไป

รุ่น Saphira 80C
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 1. ผ้ายาง 80C 1052x800 มม. (2 pc)-บาร์

  ผ้ายาง 80C 1052x800 มม. (2 pc)-บาร์ รหัส SUT1.D1052840TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C 1052x800 มม. (2 pc)-บาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์

  ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์ รหัส SUT1.D772700TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. ผ้ายาง 80C 960x840 มม.- ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง 80C 960x840 มม.- ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.D7186TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 960 x 840 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. ผ้ายาง 80C 960x860 มม.- ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง 80C 960x860 มม.- ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.D7187TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 960 x 860 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. ผ้ายาง 80C ขนาด 1035 x 925 mm SF05-2 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1035 x 925 mm SF05-2 มีบาร์ รหัส SUT1.D7093TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1035 x 925 มม. หนา1.95 มม. SF05-2 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. ผ้ายาง 80C ขนาด 1040 x 920 mm WF24-1 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1040 x 920 mm WF24-1 มีบาร์ รหัส SUT1.D7025TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1040 x 920 มม. หนา1.95 มม. WF24-1 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. ผ้ายาง 80C ขนาด 1045 x 813 mm TC

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1045 x 813 mm TC รหัส SUT1.D7172TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1045 x 813 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. ผ้ายาง 80C ขนาด 1045 x 840 mm TC

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1045 x 840 mm TC รหัส SUT1.D7173TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1045 x 840 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. ผ้ายาง 80C ขนาด 1048 x 800 mm SPE15 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1048 x 800 mm SPE15 มีบาร์ รหัส SUT1.D7123TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1048 x 800 มม. หนา1.95 มม. SPE15 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. ผ้ายาง 80C ขนาด 1050 x 840 mm TC

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1050 x 840 mm TC รหัส SUT1.D7176TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1050 x 840 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. ผ้ายาง 80C ขนาด 1050 x 890 mm TC

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1050 x 890 mm TC รหัส SUT1.D7177TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1050 x 890 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. ผ้ายาง 80C ขนาด 1052 x 800 mm TC

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1052 x 800 mm TC รหัส SUT1.D7034TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1052 x 800 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. ผ้ายาง 80C ขนาด 1052 x 840 mm SPE15 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1052 x 840 mm SPE15 มีบาร์ รหัส SUT1.D7063TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1052 x 840 มม. หนา1.95 มม. SPE15 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์ รหัส SUT1.D7139TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. ผ้ายาง 80C ขนาด 1100 x 943 mm มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1100 x 943 mm มีบาร์ รหัส SUT1.D7167

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1100 x 943 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. ผ้ายาง 80C ขนาด 520 x 445 mm GTO 52

  ผ้ายาง 80C ขนาด 520 x 445 mm GTO 52 รหัส SUT1.D7002

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 520 x 445 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. ผ้ายาง 80C ขนาด 534 x 425 mm W STEEL มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 534 x 425 mm W STEEL มีบาร์ รหัส SUT1.D7080

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 534 x 425 มม. หนา1.95 มม. STEEL มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. ผ้ายาง 80C ขนาด 536 x 460 mm SM52 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 536 x 460 mm SM52 มีบาร์ รหัส SUT1.D7004

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 536 x 460 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. ผ้ายาง 80C ขนาด 682 x 585 mm

  ผ้ายาง 80C ขนาด 682 x 585 mm รหัส SUT1.D7007TC

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 682 x 585 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. ผ้ายาง 80C ขนาด 701 x 594มม. มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 701 x 594มม. มีบาร์ รหัส SUT1.D7078TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดารุ่น80C ขนาด 701 x 594มม.มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2