เลือกภาษา

รุ่น Printec 574A

ผ้ายางสำหรับหมึกธรรมดา รุ่น Printec 574A

เป็นผ้ายางคุณภาพสูง สามารถเก็บรายละเอียดได้ดี รับและถ่ายถอดหมึกพิมพ์ได้ดี เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไป

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. ผ้ายาง PRINTEC 574A 1052X840 มีบาร์

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 1052X840 มีบาร์ รหัส SUT1.P16023TB

  1 LE

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 1052X840 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 772x700x1.95 มีบาร์

  ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 772x700x1.95 มีบาร์ รหัส SUT1.P16021TB

  1 LE

  ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 772x700x1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. ผ้ายาง PRINTEC 574A 521x445ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 521x445ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.P16087TC

  1 LE

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 521x445ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. ผ้ายาง PRINTEC 574A 536X460 ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 536X460 ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.P16040TC

  1 LE

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 536X460 ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. ผ้ายาง PRINTEC 574A 770x670x1.96 มีบาร์

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 770x670x1.96 มีบาร์ รหัส SUT1.P16055TB

  1 LE

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 770x670x1.96 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. ผ้ายาง PRINTEC 574A 955x780x1.96 มีบาร์

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 955x780x1.96 มีบาร์ รหัส SUT1.P16039TB

  1 LE

  ผ้ายาง PRINTEC 574A 955x780x1.96 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 682x585 ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 682x585 ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.P16079TC

  1 LE

  ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 682x585 ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 791x665x1.95 มีบาร์

  ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 791x665x1.95 มีบาร์ รหัส SUT1.P16078TB

  1 LE

  ผ้ายาง PRINTEC 574A ขนาด 791x665x1.95 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. ผ้ายาง Pro 420 1048X790X1.96 มีบาร์

  ผ้ายาง Pro 420 1048X790X1.96 มีบาร์ รหัส SUT1.P16044TB

  1 LE

  ผ้ายาง Pro 420 1048X790X1.96 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1