เลือกภาษา

สำหรับหมึกธรรมดา

ผ้ายางสำหรับการพิมพ์หมึกธรรมดา

เป็นผ้ายางคุณภาพสูง 4 ชั้น แบบมีฟองอากาศโดยมีเทคโนโลยีชั้นฟองอากาศแบบ Close Cell ช่วยดูดซับแรงกระแทกระหว่างการพิมพ์ ลดการบวมตัวของเม็ดสกรีนทำให้เม็ดสกรีนมีความคมชัด

สำหรับหมึกธรรมดา
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. ผ้ายาง 121 1072X828X1.95 XL106 CUมีบาร์

  ผ้ายาง 121 1072X828X1.95 XL106 CUมีบาร์ รหัส SUT1.D12234TB

  1 LE

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. ผ้ายาง 121 ขนาด 1052x840MM มีบาร์

  ผ้ายาง 121 ขนาด 1052x840MM มีบาร์ รหัส SUT1.D12110TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 121 ขนาด 1052 x 840 มม. หนา1.95 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ CD/SM102 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. ผ้ายาง 121 ขนาด 772x627 MM มีบาร์

  ผ้ายาง 121 ขนาด 772x627 MM มีบาร์ รหัส SUT1.D12113TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 121 ขนาด 772 x 627 มม. หนา1.95 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ PM/SM 74 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. ผ้ายาง 121 ขนาด 772x700MM มีบาร์

  ผ้ายาง 121 ขนาด 772x700MM มีบาร์ รหัส SUT1.D12112TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 121 ขนาด 772 x 700 มม. หนา1.95 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ CD74/XL75 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. ผ้ายาง 121 ขนาด1077x885MM มีบาร์

  ผ้ายาง 121 ขนาด1077x885MM มีบาร์ รหัส SUT1.D12219TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 121 ขนาด 1077 x 885 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. ผ้ายาง 121 ขนาด1660x1355MM มีบาร์

  ผ้ายาง 121 ขนาด1660x1355MM มีบาร์ รหัส SUT1.D12116TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 121 ขนาด 1660 x 1355 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. ผ้ายาง 121 ขนาด540x437MM มีบาร์

  ผ้ายาง 121 ขนาด540x437MM มีบาร์ รหัส SUT1.D12214TB

  1 LE

  ผ้ายาง 121 ขนาด 540x437MM มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. ผ้ายาง 4MX ขนาด 1052 x 840 mm SPE15 มีบาร์

  ผ้ายาง 4MX ขนาด 1052 x 840 mm SPE15 มีบาร์ รหัส SUT1.A2010TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 4MX ขนาด 1052 x 840 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. ผ้ายาง 80C 1040x920x1.95 ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง 80C 1040x920x1.95 ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.D7197TC

  1 LE

  ผ้ายาง 80C 1040x920x1.95 ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. ผ้ายาง 80C 1052x840 มม. (2 pc)-บาร์

  ผ้ายาง 80C 1052x840 มม. (2 pc)-บาร์ รหัส SUT1.D1052840TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C 1052x840 มม. (2 pc)-บาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์

  ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์ รหัส SUT1.D772700TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C 772x700 มม. (2 pc)-บาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. ผ้ายาง 80C ขนาด 1035 x 925 mm SF05-2 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1035 x 925 mm SF05-2 มีบาร์ รหัส SUT1.D7093TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1035 x 925 มม. หนา1.95 มม. SF05-2 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. ผ้ายาง 80C ขนาด 1040 x 920 mm WF24-1 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1040 x 920 mm WF24-1 มีบาร์ รหัส SUT1.D7025TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1040 x 920 มม. หนา1.95 มม. WF24-1 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. ผ้ายาง 80C ขนาด 1040x927MM มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1040x927MM มีบาร์ รหัส SUT1.D7192TC

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1040x927MM มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. ผ้ายาง 80C ขนาด 1052 x 840 mm SPE15 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1052 x 840 mm SPE15 มีบาร์ รหัส SUT1.D7063TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1052 x 840 มม. หนา1.95 มม. SPE15 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์ รหัส SUT1.D7139TB

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1060x860x1.95 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. ผ้ายาง 80C ขนาด 1100 x 943 mm มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 1100 x 943 mm มีบาร์ รหัส SUT1.D7167

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 1100 x 943 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. ผ้ายาง 80C ขนาด 520 x 445 mm GTO 52

  ผ้ายาง 80C ขนาด 520 x 445 mm GTO 52 รหัส SUT1.D7002

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 520 x 445 มม. หนา1.95 มม. ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. ผ้ายาง 80C ขนาด 536x460MM SM52 มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 536x460MM SM52 มีบาร์ รหัส SUT1.D7004

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกธรรมดา รุ่น 80C ขนาด 536 x 460 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. ผ้ายาง 80C ขนาด 676x630x1.95 MM ไม่มีบาร์

  ผ้ายาง 80C ขนาด 676x630x1.95 MM ไม่มีบาร์ รหัส SUT1.D7195TC

  1 LE

  ผ้ายาง 80C ขนาด 676x630x1.95 MM ไม่มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3