เลือกภาษา

Filtering mat 250x470mm  ID: 92.196.1811/

1 LE

10 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, CD 74, XL 75, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
TH 92.196.1811_filtering_mat_02.jpg
TH C7.170.0567_filtering_mat_02.jpg
TH 92.196.1811_filtering_mat.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Filtering mat 250x470mm สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1