เลือกภาษา

เซนเซอร์  ID: 91.110.1381/01

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, CD 74, XL 75, Gallus LaCelfire, Omnifire 1000, Omnifire 250, Primefire 106, SM102, SX 102, SM 52, SX 52, SM 74, SX 74, XL 105, XL 106, XL 145/162
TH 91.110.1381_01_sensor.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

เซนเซอร์ สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1