เลือกภาษา

แถบติดรองรางหมึก 156  ID: 91.008.044 /04

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, CD 74, XL 75, PM 74, SM102, SX 102, SM 74, SX 74, XL 105
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

แถบติดรองรางหมึก 156 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1