เลือกภาษา

แถบติดรองรางหมึก 132  ID: 63.008.144 /04

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: PM 52, GTO 52, SM 52
TH 00.580.1010_saphira_ink_duct_foam_tape.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

แถบติดรองรางหมึก 132 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1