เลือกภาษา

ชุดไส้กรอง  ID: 47.018.106 /

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Gallus LaCelfire, PM 74, Primefire 106, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
TH 47.018.106_filter_catridge.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

ชุดไส้กรอง สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1