เลือกภาษา

Flat module MID V004  ID: 00.785.0224/13

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102, SM 52 / SX 52 SM 74 / SX 74, XL 105 / XL 106
TH 00.785.0224_13Flat_module_MID_V004.jpg
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Flat module MID V004 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1