เลือกภาษา

Power supply 3x400V - 24V/20A  ID: 00.783.0841/

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, CS 92, CtP, Dymatrix, Gallus Labelfire, Linoprint, Omnifire 1000, Omnifire 250, Primefire 106, SM 102 / SX 102, SM 52 / SX 52, SM 74 / SX 74, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Power supply 3x400V - 24V/20A สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1