เลือกภาษา

เซนเซอร์  ID: 00.783.0779/03

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, XL 105, XL 106, XL 145/162
TH 00.783.0779_03_sensor.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

เซนเซอร์ สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1