เลือกภาษา

Sensor OPT RS PROX  ID: 00.783.0388/01

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, CS 92, Primefire 106, SM 102 / SX 102, SM 52 / SX 52, SM 74 / SX 74, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
TH 00.783.0388_01Sensor_OPT_RS_PROX.jpg
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Sensor OPT RS PROX สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1