เลือกภาษา

Flat module IDEB3-16  ID: 00.779.2128/01

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
TH 00.779.2128_01Flat_module_IDEB3-16.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Flat module IDEB3-16 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1