เลือกภาษา

O-seal R 9 x3  ID: 00.580.6861/

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, Dymatrix, XL 145/162
TH 00.580.0692_o-seal.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

O-seal R 9 x3 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1