เลือกภาษา

Special sucker  ID: 00.580.6723/02

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, Dymatrix, PM 52, SM 52, SX 52, XL 145/162
TH 00.580.6723_02_special_sucker.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Special sucker สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1