เลือกภาษา

Pneumatic cylinder D32 H40 dw.  ID: 00.580.4275/01

1 LE

1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102, SM 52 / SX 52
TH 00.580.4275_Pneumatic_cylinder_D32_H40.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Pneumatic cylinder D32 H40 dw. สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1