เลือกภาษา

ตลับลูกปืน  ID: 00.520.1885/

1 LE

1 ชิ้น. ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
63005-2RS1. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102, SM 52 / SX 52, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

ตลับลูกปืน สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1