เลือกภาษา

ตลับลูกปืนแบบร่อง  ID: 00.520.1143/

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, CD 74, XL 75, Dymatrix, Gallus LaCelfire, Omnifire 1000, Omnifire 250, PM 52, PM 74, Primefire 106, GTO 52, QM 46, SM102, SX 102, SM 52, SX 52, SM 74, SX 74, XL 105, XL 106, XL 145/162
TH 00.520.1143_grooved_ball_bearing.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

ตลับลูกปืนแบบร่อง สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1