ลูกหมึกแตะเพลทส่าย 52A แดง 54.0 INK FORM OSC*  ID: SUT1.R52APA1O

1 LE

ลูกหมึกแตะเพลทส่าย สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 54.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด5 (52A)
SUT1.R52APA1O_img.png

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

ลูกกาวและลูกน้ำสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ติดตั้งด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญ

- Saphira Roller ลูกกาวและลูกน้ำ มาตรฐาน Heidelberg
- เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ดี
- ตอบสนองต่อการใช้งานบนเครื่องพิมพ์ Heidelberg
- สามารถถ่ายทอดหมึกและน้ำได้ดี ช่วยให้เกิดสมดุลของหมึกและน้ำ