น้ำยาฟาวน์เท่น Fount 554 AR Pure - 25L  ID: SUT1.F114905H

1 DRM

เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่นที่ใช้ระบบอัลคัลเลอร์ ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ (IPA Free)ในการพิมพ์ บรรจุ 25 ลิตรต่อถัง
  • Saphira Low Migration

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

น้ำยาฟาวเท่นไม่ใช้แอลกอฮอล์(IPA Free)ระบบอัลคัลเลอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น

- ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ (IPA Free) ในน้ำยาฟาว์เท่น
- ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในการพิมพ์
- ช่วยให้งานพิมพ์มีสีสันสดใสและลดปัญหาในการพิมพ์
- มีบัฟเฟอร์ช่วยควบคุมความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะกับการพิมพ์ในช่วง pH 4.8-5.5
- ป้องกันการเกิดแบคทีเรียและเมือกในระบบ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม