เลือกภาษา

U6410 น้ำยาเคลือบยูวีด้าน UV MATT 18KG  ID: SUT1.ACU6410018

1 DRM

น้ำยาเคลือบยูวีชนิดด้าน UV MATT บรรจุ 18 กก.ต่อถัง

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

น้ำยาเคลือบยูวีด้าน UV MATT สามารถใช้ได้ทั้งระบบเคลือบ in-line และ Off-line
U6410 น้ำยาเคลือบยูวีด้าน UV MATT 18KG สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1