น้ำยาฟาวน์เท่น AF PLUS FOUNT 20 ลิตร  ID: SUT1.1614210

1 DRM

เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่นที่ใช้ระบบอัลคัลเลอร์ ช่วยลดปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ (IPA) บรรจุ 20 ลิตรต่อถัง

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

น้ำยาฟาวเท่นระบบอัลคัลเลอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น - ช่วยลดปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ได้ในช่วง 8-12% - ช่วยลดปริมาณการ�¹ƒà¸Šà¹‰à¸™à¹‰à¸³à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸žà¸´à¸¡à¸žà¹Œ - ช่วยให้งานพิมพ์มีสีสันสดใสและลดปัญหาในการพิมพ์ - มีบัฟเฟอร์ช่วยควบคุมความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะกับการพิมพ์ในช่วง pH 4.8-5.5 - ป้องกันการเกิดแบคทีเรียและเมือกในระบบ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม