ชนิดลด/ไม่ใช้แอลกอฮอล์

น้ำยาฟาวเท่นชนิดลด/ไม่ใช่แอลกอฮอล์

เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่ต้องการลดปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ในน้ำยาฟาวเท่น เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม, ประหยัด, ลดการจ่ายหมึกและควบคุมสมดุลน้ำ-หมึกได้ง่าย เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไป