เลือกภาษา

รุ่น Saphira P91

มีคุณสมบัติในการเก็บรายละเอียดเม็ดสกรีนได้ดีโดยใช้เวลาในการฉายแสงที่น้อย สามารถรับและถ่ายทอดหมึกพิมพ์ที่ดี และมีความทนทานต่อน้ำยาเคมีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพของการใช้งานเพลทที่ดียิ่งขึ้น ควรใช้คู่กับน้ำยล้างเพลท SAPHIRA Developer Universal Plus

รุ่น Saphira P91
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. เพลท Saphira P91 ขนาด 1030 x 770 x 0.28mm (30แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 1030 x 770 x 0.28mm (30แผ่น) รหัส SUT1.TN3069

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 1030 x 770 x 0.28มม. บรรจุ 30 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. เพลท Saphira P91 ขนาด 1030 x 790 x 0.28mm (30แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 1030 x 790 x 0.28mm (30แผ่น) รหัส SUT1.TN3072

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 1030 x 790 x 0.28มม. บรรจุ 30 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. เพลท Saphira P91 ขนาด 1030 x 800 x 0.28mm (30แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 1030 x 800 x 0.28mm (30แผ่น) รหัส SUT1.TN3074

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 1030 x 800 x 0.28มม. บรรจุ 30 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. เพลท Saphira P91 ขนาด 1040 x 800 x 0.28mm (30แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 1040 x 800 x 0.28mm (30แผ่น) รหัส SUT1.TN3078

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 1040 x 800 x 0.28มม. บรรจุ 30 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. เพลท Saphira P91 ขนาด 318 x 254 x 0.15mm (100แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 318 x 254 x 0.15mm (100แผ่น) รหัส SUT1.TN1000

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 381 x 254 x 0.15มม. บรรจุ 100 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. เพลท Saphira P91 ขนาด 470 x 336 x 0.15mm (100แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 470 x 336 x 0.15mm (100แผ่น) รหัส SUT1.TN1031

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 470 x 335 x 0.15มม. บรรจุ 100 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. เพลท Saphira P91 ขนาด 480 x 400 x 0.15mm (100แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 480 x 400 x 0.15mm (100แผ่น) รหัส SUT1.TN1055

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 480 x 400 x 0.15มม. บรรจุ 100 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. เพลท Saphira P91 ขนาด 510 x 400 x 0.15mm (100แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 510 x 400 x 0.15mm (100แผ่น) รหัส SUT1.TN1016

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 510 x 400 x 0.15มม. บรรจุ 100 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. เพลท Saphira P91 ขนาด 520 x 400 x 0.15mm (100แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 520 x 400 x 0.15mm (100แผ่น) รหัส SUT1.TN1053

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 520 x 400 x 0.15มม. บรรจุ 100 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. เพลท Saphira P91 ขนาด 525 x 459 x 0.15mm (100แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 525 x 459 x 0.15mm (100แผ่น) รหัส SUT1.TN1017

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 525 x 459 x 0.15มม. บรรจุ 100 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. เพลท Saphira P91 ขนาด 650 x 550 x 0.25mm (50แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 650 x 550 x 0.25mm (50แผ่น) รหัส SUT1.TN2012

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 650 x 550 x 0.25มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. เพลท Saphira P91 ขนาด 650 x 550 x 0.25mm-50sh เจาะ

  เพลท Saphira P91 ขนาด 650 x 550 x 0.25mm-50sh เจาะ รหัส SUT1.TN2012P

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 650 x 550 x 0.25มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง เจาะ
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. เพลท Saphira P91 ขนาด 745 x 605 x 0.28mm (50แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 745 x 605 x 0.28mm (50แผ่น) รหัส SUT1.TN3022

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 745 x 605 x 0.28มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. เพลท Saphira P91 ขนาด 925 x 740 x 0.28mm (50แผ่น)

  เพลท Saphira P91 ขนาด 925 x 740 x 0.28mm (50แผ่น) รหัส SUT1.TN3055

  1 PAK

  เพลทธรรมดา รุ่น P91 ขนาด 925 x 740 x 0.28มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1