เตรียมพิมพ์ (Prepress)

วัสดุอุปกรณ์ในส่วนเตรียมพิมพ์ (Prepress Supplies) จากไฮเดลเบิร์กได้ถูกคัดสรรและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยสินค้ามีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการการทำงานในส่วนเตรียมพิมพ์ให้ครบทุกขั้นตอนและครอบคลุมทุกเทคโนโลยีการทำงาน

เตรียมพิมพ์ (Prepress)