วอเตอร์เบสเงา

น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา

น้ำยาเคลือบฐานน้ำ ประเภทเคลือบงานพิมพ์เพื่อต้องการความเงาให้งานพิมพ์ เหมาะสำหรับการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ และยังช่วยลดการเกิดปัญหาหมึกพิมพ์ซับหลังได้อีกด้วย โดยมีให้เลือกหลายหลายรุ่นตามระดับความเงาที่ต้องการ

วอเตอร์เบสเงา
  1. 20
  2. 30
  3. 50
  1. 1
  2. 2
  1. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 1,000KG

    W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 1,000KG รหัส SUT1.HTW3665100060

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ผ่านมาตรฐาน ISEGAสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 1,000 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  2. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 125KG

    W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 125KG รหัส SUT1.HTW3665125-60

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) ผ่านมาตรฐาน ISEGA บรรจุ 125 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  3. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG

    W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG รหัส SUT1.HTW366520-60

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ผ่านมาตรฐาน ISEG สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  4. HTW443020-60 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20kg

    HTW443020-60 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20kg รหัส SUT1.HTW443020-60

    1 DRM

    HTW443020-60 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20kg
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  5. W3395 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส BARRIER 20kg

    W3395 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส BARRIER 20kg รหัส SUT1.HTW3395020

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสสำหรับกันไขมัน ผ่านมาตรฐาน ISEGAสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
    • Saphira Low Migration
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  6. W3615 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้าน MATT 20KG

    W3615 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้าน MATT 20KG รหัส SUT1.HTW361520

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดด้านมาตรฐาน ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 35 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  7. W3665-70 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG

    W3665-70 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG รหัส SUT1.HTW366520-70

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ผ่านมาตรฐาน ISEG สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  8. W3925-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG

    W3925-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG รหัส SUT1.HTW392520-60

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา มีคุณสมบัติพิเศษในการทนการขัดถู (Hi Rub resistance) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  9. W7050-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงากันน้ำซึม BARRIER  20kg

    W7050-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงากันน้ำซึม BARRIER 20kg รหัส SUT1.HTW705020-60

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสสำหรับกันน้ำซึม ผ่านมาตรฐาน ISEGA สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  10. W7060 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20KG

    W7060 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20KG รหัส SUT1.HTW706020

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสไพร์เมอร์ ใช้เคลือบก่อนนำไปเคลือบด้วยน้ำยายูวีด้วยระบบ Off-line เท่านั้น บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  11. W7510-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงาสูง 20kg

    W7510-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงาสูง 20kg รหัส SUT1.HTW751020

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงาสูง ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 75 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ไม่เหมาะสำหรับการเคลือบ 2 ด้าน บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
    • Saphira Eco
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  12. W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 125KG

    W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 125KG รหัส SUT1.HTW7625125

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสไพร์เมอร์ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ Double Coater เพื่อให้สามารถเคลือบน้ำยายูวีต่อได้ทันที บรรจุ 125 กก.ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  13. W8731-60 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG

    W8731-60 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG รหัส SUT1.HTW873120

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสขัดเงา ด้วยเครื่องรีดความร้อน บรรจุ 20 ต่อถัง
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  14. W8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG

    W8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG รหัส SUT1.HTW873120-70

    1 DRM

    HTW 8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  15. น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg

    น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg รหัส SUT1.HTW4430125-60

    1 DRM

    น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  16. น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg

    น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg รหัส SUT1.HTW7580125-70

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  17. น้ำยาเคลือบ W7777-60 HG-20kg

    น้ำยาเคลือบ W7777-60 HG-20kg รหัส SUT1.HTW777720

    1 DRM

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  18. น้ำยาเคลือบ W7836-50 125kg

    น้ำยาเคลือบ W7836-50 125kg รหัส SUT1.HTW7836125-50

    1 DRM

    น้ำยาเคลือบ W7836-50 125kg
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  1. 20
  2. 30
  3. 50
  1. 1
  2. 2