เลือกภาษา

วอเตอร์เบส

น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส

เป็นน้ำยาเคลือบฐานน้ำ สามารถใช้งานได้ดีทั้งระบบหน่วยคลือบระบบ In-line และ Off-line มีคุณสมบัติหลากหลายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน อาทิ เงาและด้าน หรือคุณสมบัติพิเศษเช่น งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact),ทนทานต่อการขัดถู เป็นต้น

วอเตอร์เบส
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 1. W3610 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้านพิเศษ EX. MATT 20KG

  W3610 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้านพิเศษ EX. MATT 20KG รหัส SUT1.HTW361020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดด้านพิเศษ ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 10 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. W3635 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้าน 20KG

  W3635 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้าน 20KG รหัส SUT1.HTW363520

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดด้านมาตรฐาน ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 35 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 1,000KG

  W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 1,000KG รหัส SUT1.HTW3665100060

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ผ่านมาตรฐาน ISEGAสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 1,000 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 125KG

  W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 125KG รหัส SUT1.HTW3665125-60

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) ผ่านมาตรฐาน ISEGA บรรจุ 125 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG

  W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG รหัส SUT1.HTW366520-60

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ผ่านมาตรฐาน ISEG สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. HTW443020-60 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20kg

  HTW443020-60 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20kg รหัส SUT1.HTW443020-60

  1 DRM

  HTW443020-60 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. W3395 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส BARRIER 20kg

  W3395 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส BARRIER 20kg รหัส SUT1.HTW3395020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสสำหรับกันไขมัน ผ่านมาตรฐาน ISEGAสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  • Saphira Low Migration
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. W3615 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้านพิเศษ20KG

  W3615 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้านพิเศษ20KG รหัส SUT1.HTW361520

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดด้านมาตรฐาน ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 35 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. W3665-70 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG

  W3665-70 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG รหัส SUT1.HTW366520-70

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ผ่านมาตรฐาน ISEG สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. W7050-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงากันน้ำซึม BARRIER 20kg

  W7050-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงากันน้ำซึม BARRIER 20kg รหัส SUT1.HTW705020-60

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสสำหรับกันน้ำซึม ผ่านมาตรฐาน ISEGA สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. W7060 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20KG

  W7060 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20KG รหัส SUT1.HTW706020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสไพร์เมอร์ ใช้เคลือบก่อนนำไปเคลือบด้วยน้ำยายูวีด้วยระบบ Off-line เท่านั้น บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. W7510-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงาสูง 20kg

  W7510-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงาสูง 20kg รหัส SUT1.HTW751020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงาสูง ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 75 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ไม่เหมาะสำหรับการเคลือบ 2 ด้าน บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  • Saphira Eco
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 125KG

  W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 125KG รหัส SUT1.HTW7625125

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสไพร์เมอร์ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ Double Coater เพื่อให้สามารถเคลือบน้ำยายูวีต่อได้ทันที บรรจุ 125 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 200KG

  W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 200KG รหัส SUT1.HTW7625200

  1 DRM

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. W8731-60 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG

  W8731-60 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG รหัส SUT1.HTW873120

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสขัดเงา ด้วยเครื่องรีดความร้อน บรรจุ 20 ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. W8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG

  W8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG รหัส SUT1.HTW873120-70

  1 DRM

  HTW 8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg

  น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg รหัส SUT1.HTW4430125-60

  1 DRM

  น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg

  น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg รหัส SUT1.HTW7580125-70

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. น้ำยาเคลือบ W7777-45 HG1side-20kg

  น้ำยาเคลือบ W7777-45 HG1side-20kg รหัส SUT1.HTW7777-45

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบ W7777-45 HG1side-20kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. น้ำยาเคลือบ W7777-60 HG-20kg

  น้ำยาเคลือบ W7777-60 HG-20kg รหัส SUT1.HTW777720

  1 DRM

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2