ชุดลูกกลิ้งยาง SM52 ยางผสม  ID: SUT1.RS52MIX

1 Set

ชุดลูกกลิ้งยางคอมบิหรือยางผสม สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg SM 52
TH Roller product.png

Available

No price available.
Please ask for a quotation.

Product Details

ชุดลูกกลิ้งยาง SM52 ยางผสม is available for purchase in increments of 1