คอมบิ

ชุดลูกกลิ้งยางคอมบิที่ใช้กับหมึกพิมพ์คอนเวนชั่นแนลและยูวี มีให้เลือกหลายหลายรุ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ติดตั้งและให้คำปรึกษาด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญ

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. ชุดลูกกลิ้งยาง CD74/XL75 ยางผสม

  ชุดลูกกลิ้งยาง CD74/XL75 ยางผสม ID SUT1.RS75MIX

  1 Set

  ชุดลูกกลิ้งยางคอมบิหรือยางผสม สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg CD 74 / XL 75
  more details

  Available

  No price available.
  Please ask for a quotation.

 2. ชุดลูกกลิ้งยาง SM/CD102 ยางผสม

  No price available.
  Please ask for a quotation.

 3. ชุดลูกกลิ้งยาง SM52 ยางผสม

  ชุดลูกกลิ้งยาง SM52 ยางผสม ID SUT1.RS52MIX

  1 Set

  ชุดลูกกลิ้งยางคอมบิหรือยางผสม สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg SM 52
  more details

  Available

  No price available.
  Please ask for a quotation.

 4. ชุดลูกกลิ้งยาง SM74-A/B ยางผสม

  ชุดลูกกลิ้งยาง SM74-A/B ยางผสม ID SUT1.RS74ABMIX

  1 Set

  ชุดลูกกลิ้งยางคอมบิหรือยางผสม สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg SM 74-A/B
  more details

  Available

  No price available.
  Please ask for a quotation.

 5. ชุดลูกกลิ้งยาง SM74-C ยางผสม

  ชุดลูกกลิ้งยาง SM74-C ยางผสม ID SUT1.RS74CMIX

  1 Set

  ชุดลูกกลิ้งยางคอมบิหรือยางผสม สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg SM 74-C
  more details

  Available

  No price available.
  Please ask for a quotation.

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1