เลือกภาษา

SM 102

ลูกกาวและลูกน้ำสำหรับเครื่องพิมพ์ SM 102

มีให้เลือกใช้แบ่งตาม Serial Number (S/N) เครื่องพิมพ์ช่วงต่างๆ

SM 102
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. ลูกจ่ายหมึก 102B น้ำตาล 59.0 INKDUCT Pre

  ลูกจ่ายหมึก 102B น้ำตาล 59.0 INKDUCT Pre รหัส SUT1.R102BPA5D

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึก สีน้ำตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 59.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. ลูกจ่ายหมึกSpindle 102B น้ำตาล 60.0 INK DUCTOR

  ลูกจ่ายหมึกSpindle 102B น้ำตาล 60.0 INK DUCTOR รหัส SUT1.R102BPA5

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึกแบบ Spindle สีน้ำตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 59.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. ลูกน้ำแตะเพลท 102A 78.0 WATER FORM COMPLETE Premie

  ลูกน้ำแตะเพลท 102A 78.0 WATER FORM COMPLETE Premie รหัส SUT1.R102APA6

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 78.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. ลูกน้ำแตะเพลท 102B 78.0 W/FORM C/W Prem

  ลูกน้ำแตะเพลท 102B 78.0 W/FORM C/W Prem รหัส SUT1.R102BPA6

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 78.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. ลูกหมึก 102A ขาว 62.5 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102A ขาว 62.5 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102APA3

  1 LE

  ลูกหมึก สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 62.5 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. ลูกหมึก 102A ฟ้า 57.0 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102A ฟ้า 57.0 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102APA1

  1 LE

  ลูกหมึก สีฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 57.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. ลูกหมึก 102A เหลือง 65.0 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102A เหลือง 65.0 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102APA4

  1 LE

  ลูกหมึก สีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 65.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. ลูกหมึก 102A แดง 60.0 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102A แดง 60.0 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102APA2

  1 LE

  ลูกหมึก สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 60.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102A)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. ลูกหมึก 102B ขาว 60.0 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102B ขาว 60.0 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102BPA1

  1 LE

  ลูกหมึก สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 60.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. ลูกหมึก 102B น้ำตาล 60.0 LW DUCTOR

  ลูกหมึก 102B น้ำตาล 60.0 LW DUCTOR รหัส SUT1.R102BPA1B

  1 LE

  ลูกหมึก สีน้ำตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 60.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. ลูกหมึก 102B ฟ้า 72.0 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102B ฟ้า 72.0 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102BPA3

  1 LE

  ลูกหมึก สีฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 72.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. ลูกหมึก 102B เหลือง 80.0 INK ROL. Premie

  ลูกหมึก 102B เหลือง 80.0 INK ROL. Premie รหัส SUT1.R102BPA4

  1 LE

  ลูกหมึก สีแหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 80.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. ลูกหมึก 102B แดง 66.0 INK ROLLER Premier

  ลูกหมึก 102B แดง 66.0 INK ROLLER Premier รหัส SUT1.R102BPA2

  1 LE

  ลูกหมึก สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 66.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. ลูกแช่น้ำ 102B V3 108.0 W/PAN HALFHydraM

  ลูกแช่น้ำ 102B V3 108.0 W/PAN HALFHydraM รหัส SUT1.R102BPM7V3H

  1 LE

  ลูกแช่น้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 108.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. ลูกแช่น้ำ 102B V3 ALC 108.0 COMPLETE FULL(new mat)

  ลูกแช่น้ำ 102B V3 ALC 108.0 COMPLETE FULL(new mat) รหัส SUT1.R102BPD7V3

  1 LE

  ลูกแช่น้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 108.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด2 (102B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1