เลือกภาษา

S/N: 000000 - 740914

S/N: 000000 - 740914

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. ลูกจ่ายหมึก 74 ดำ 52.0 INK DUCTOR PREM

  ลูกจ่ายหมึก 74 ดำ 52.0 INK DUCTOR PREM รหัส SUT1.R74PA5

  1 LE

  ลูกจ่ายหมึก สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 52.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. ลูกน้ำแตะเพลท 74 75.0 W/FORM COMPL.Pre

  ลูกน้ำแตะเพลท 74 75.0 W/FORM COMPL.Pre รหัส SUT1.R74PA8

  1 LE

  ลูกน้ำแตะเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง 75.0 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. ลูกหมึก 74 เหลือง 64.5 INK DISTR. PREM

  ลูกหมึก 74 เหลือง 64.5 INK DISTR. PREM รหัส SUT1.R74PA7

  1 LE

  ลูกส่งหมึก สีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 64.5 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. ลูกหมึก 74 แดง 54.5 INK DISTR. PREMIER

  ลูกหมึก 74 แดง 54.5 INK DISTR. PREMIER รหัส SUT1.R74PA6

  1 LE

  ลูกส่งหมึก สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 54.5 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. ลูกหมึกส่าย 74B ขาว 70.5 INK FORM OSC*

  ลูกหมึกส่าย 74B ขาว 70.5 INK FORM OSC* รหัส SUT1.R74PA4OB

  1 LE

  ลูกหมึกแตะเพลทส่าย สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 70.5 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. ลูกหมึกส่าย 74B ฟ้า 60.5 INK FORM OSC*

  ลูกหมึกส่าย 74B ฟ้า 60.5 INK FORM OSC* รหัส SUT1.R74PA2OB

  1 LE

  ลูกหมึกแตะเพลทส่าย สีฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 60.5 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. ลูกหมึกส่าย 74B เหลือง 65.5 INKFORM OSC*

  ลูกหมึกส่าย 74B เหลือง 65.5 INKFORM OSC* รหัส SUT1.R74PA3OB

  1 LE

  ลูกหมึกแตะเพลทส่าย สีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 65.5 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. ลูกหมึกส่าย 74B แดง 55.5INKFORM OSC* Pre

  ลูกหมึกส่าย 74B แดง 55.5INKFORM OSC* Pre รหัส SUT1.R74PA1OB

  1 LE

  ลูกหมึกแตะเพลทส่าย สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 55.5 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74B)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. ลูกแช่น้ำ 74 84.6W/PAN HALF/CROWN HYDRAM

  ลูกแช่น้ำ 74 84.6W/PAN HALF/CROWN HYDRAM รหัส SUT1.R74PM9H

  1 LE

  ลูกแช่น้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 84.6 มม. สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด3 (74)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1