เลือกภาษา

สำหรับหมึกยูวี

ผ้ายางสำหรับการพิมพ์หมึกยูวี

เป็นผ้ายางคุณภาพสูง 4 ชั้น แบบมีฟองอากาศ ผิวหน้ายางทำจากวัสดุ EPDM ที่มีความทนทานต่อการพิมพ์หมึกยูวี

สำหรับหมึกยูวี
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. ผ้ายาง TUV ขนาด 772x627 มม. มีบาร์

  ผ้ายาง TUV ขนาด 772x627 มม. มีบาร์ รหัส SUT1.T18013TB

  1 LE

  ผ้ายาง TUV ขนาด 772x627 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. ผ้ายาง TUV1 ขนาด 1070 x 860 x 1.96 มม. มีบาร์

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด 1070 x 860 x 1.96 มม. มีบาร์ รหัส SUT1.T18037TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกยูวี รุ่น UV 1 ขนาด 1070 x 860 มม. หนา1.96 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. ผ้ายาง TUV1 ขนาด 701 x 594 x 1.96 มีบาร์

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด 701 x 594 x 1.96 มีบาร์ รหัส SUT1.T18036TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกยูวี รุ่น UV1 ขนาด 701 x 594 มม. หนา1.96 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. ผ้ายาง TUV1 ขนาด 772 x 700 MM มีบาร์

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด 772 x 700 MM มีบาร์ รหัส SUT1.T18007TB

  1 LE

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด 772 x 700 MM มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. ผ้ายาง TUV1 ขนาด1040x920 MM มีบาร์

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด1040x920 MM มีบาร์ รหัส SUT1.T18004TB

  1 LE

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด 1040x920 MM มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. ผ้ายาง TUV1 ขนาด1048x800 MM มีบาร์

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด1048x800 MM มีบาร์ รหัส SUT1.T18001TB

  1 LE

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด1048x800 MM มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. ผ้ายาง TUV1 ขนาด1052x840 MM มีบาร์

  ผ้ายาง TUV1 ขนาด1052x840 MM มีบาร์ รหัส SUT1.T18002TB

  1 LE

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. ผ้ายาง UV Pro 100 ขนาด 772 x 700 mm มีบาร์

  ผ้ายาง UV Pro 100 ขนาด 772 x 700 mm มีบาร์ รหัส SUT1.D15000

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกยูวี รุ่น UV Pro100 ขนาด 772 x 700 มม. หนา1.95 มม. มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. ผ้ายาง UV Pro100 ขนาด 1050x920MM มีบาร์

  ผ้ายาง UV Pro100 ขนาด 1050x920MM มีบาร์ รหัส SUT1.D15012TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกยูวี รุ่น UV Pro1000 ขนาด 1050 x 920 มม. หนา1.95 มม. SPE12 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. ผ้ายาง UV Pro100 ขนาด1050x840MM มีบาร์

  ผ้ายาง UV Pro100 ขนาด1050x840MM มีบาร์ รหัส SUT1.D15013TB

  1 LE

  ผ้ายางสำหรับพิมพ์หมึกยูวี รุ่น UV Pro1000 ขนาด 1050 x 840 มม. หนา1.95 มม. SPE12 มีบาร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1