Tlačová chémia

Paleta FOGRA certifikovaných výrobkov starostlivo vybraných z hľadiska zaistenia efektivity výroby, ekológie a cenovej prijateľnosti, či sa jedná o vlhčiace roztoky, umývacie emulzie, prášky atď.
Tlačová chémia