Termálne platne

Heidelberg dodáva široký sortiment termálnych tlačových platní pokrývajúcich všetky potreby hárkovej ofsetovej tlače. Platne sú certifikované pre CTP Heidelberg Suprasetter.
Termálne platne