PrePress

Prvým krokom pre efektívnu tlačovú výrobu podľa najvyšších kvalitatívnych štandardov je spoľahlivá, kvalitná a stabilná tlačová platňa. Preto ponúkame široké portfólio overených tlačových platní pokrývajúcich všetky odvetvia hárkovej ofsetovej tlače.
PrePress