Postpress

Heidelberg je dodávateľ špičkových dokončovacích strojov ako sú napr. rezačky, skladacie stroje, výsekové stroje atď. Aby zaistil spoľahlivú kvalitnú a efektívnu výrobu dodává aj náhradné diely, spotrebný materiál a ostatné prostriedky optimalizované a otestované pre tieto stroje.
Postpress